Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2008

ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣΛυπήθηκαν μεγάλως στον αποχωρισμό των.
Δεν το'θελαν αυτοί.. ήταν οι περιστάσεις.
Βιοτικές ανάγκες εκάμνανε τον ένα να φύγει μακρυά- Νέα Υόρκη ή Καναδά.
Η αγάπη των βεβαίως δεν ήταν ίδια ως πριν.. είχεν ελαττωθεί η έλξις βαθμηδόν, είχεν ελαττωθεί η έλξις της πολύ.
Ομως να χωρισθούν, δεν το'θελαν αυτοί. Ηταν οι περιστάσεις.
- 'Η μήπως καλλιτέχνις εφάνηκεν η Τύχη χωρίζοντάς τους
τώρα πριν σβύσει το αίσθημά των,
πριν τους αλλάξει ο Χρόνος ο ένας για τον άλλον
θα είναι ως να μένει πάντα των είκοσι τεσσάρων ετών τ'ωραίο παιδί.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης 1924

Δεν υπάρχουν σχόλια: